• Polski
  • English
  • Русский

Analizy układów chłodzenia

Najczęściej po pewnym okresie eksploatacji chłodni wody, użytkownik ma potrzebę modyfikacji układu chłodzenia, ponieważ do układu wpinane są nowe urządzenia lub istniejące zastępowane są innymi. Z tego powodu układ chłodzenia, który projektowany był pod konkretne wyspecyfikowane odbiorniki, przestaje pracować w optymalnym punkcie pracy, co przekłada się na mniej ekonomiczną pracę. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest analiza obecnego układu chłodzenia i zaproponowanie kierunków oraz alternatyw rozbudowy/modyfikacji. Zwykle podajemy kilka rozwiązań ze wskazaniem na najlepsze.

Analizy stanu chłodni

Chłodnie wentylatorowe w trakcie użytkowania narażone są na znaczne oddziaływanie korozyjne. Elementy konstrukcji chłodni, wykonywane są z różnych materiałów: stali, betonu, drewna lub kompozytu. Każdy z tych materiałów jest zabezpieczany przed korozją w sposób dla niego najlepszy. W trakcie użytkowania dochodzi jednak do uszkodzenia warstwy zabezpieczającej, co powoduje niszczenie materiału konstrukcyjnego. Jeżeli uszkodzenia są duże, należy ocenić nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych, uwzględniając ubytek powierzchni spowodowany korozją. Należy ponadto opracować metody ponownego zabezpieczenia powierzchni elementów konstrukcyjnych lub ich dodatkowego wzmocnienia tak, aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów nośnych. W zakresie doboru rozwiązań współpracujemy z uczelniami technicznymi oraz wiodącymi producentami systemów zabezpieczenia antykorozyjnego.

Newralgicznym podzespołem chłodni są konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych – ich nieprawidłowe zaprojektowanie lub zbyt duże zanieczyszczenie, które powoduje znaczący wzrost masy, prowadzą do ich ugięcia a w kolejnym etapie do zarwania. W tym zakresie oferujemy pomoc w określeniu najlepszej metody naprawy/wzmocnienia konstrukcji.

Analiza opłacalności automatyki chłodni

Chłodnie wentylatorowe, które pracują w naszym klimacie, są projektowane do osiągania swoich parametrów podczas najbardziej niekorzystnych warunków pogodowych (wysoka temperatura, duża wilgotność). Jednak w praktyce warunki te występują najwyżej kilkadziesiąt dni w roku. Przez resztę czasu chłodnia wentylatorowa pracuje nie wykorzystując w pełni swojej mocy. W tym okresie o włączeniu chłodni decyduje obsługa, która na bieżąco monitoruje parametry wody chłodzącej i w razie konieczności dokonuje włączenia chłodni. Wymaga to jednak ciągłej kontroli operatora. Dodatkowo ważnym energochłonnym zespołem chłodni jest wentylator. Brak możliwości płynnej regulacji prędkości obrotowej łopat wirnika, powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika o 50% powoduje zmniejszenie zużycia energii o blisko 90% - wynika to z charakterystyki poboru mocy przez wirnik. Są to więc znaczne oszczędności w energii elektrycznej. Dodatkowo zmniejszenie liczby włączeń i wyłączeń wentylatorów i pomp – wpływa znacząco na wydłużenie ich żywotności.

Jesteśmy w stanie opracować analizę, w której porównamy koszt zainwestowania w automatykę chłodni z realnymi oszczędnościami wynikającymi z redukcji zużycia energii elektrycznej oraz kosztów obsługi chłodni.