• Polski
  • English
  • Русский
Instalacja

Nasza wieloletnie doświadczenie pozwoliło zoptymalizować systemy automatyki i sterowania, które oferujemy Klientom. Podstawowym zadaniem systemu sterowania jest ciągły monitoring danych z instalacji oraz sterowanie pracą zgodnie z przyjętymi założeniami procesu chłodzenia. Dodatkowo system wizualizuje proces na ekranie panelu operatorskiego. 

Lokalny system sterowania, zawiera procesory sieciowe do komunikacji z nadrzędnym systemem DCS oraz do komunikacji z elementami wykonawczymi. 

Podstawowym sygnałem, według którego prowadzi się regulację, jest temperatura wody ochłodzonej. Przy określonym obciążeniu hydraulicznym obiegu, temperatura wody ochłodzonej zależy od parametrów powietrza otoczenia oraz uśrednionej strefy podgrzania. Praca instalacji możliwa jest w trybie automatycznym, wykorzystującym układ automatycznej regulacji temperatury wody ochłodzonej lub w trybie ręcznym. 

Pełna automatyka chłodni, w postaci sterowania dopływem wody oraz pracą wentylatorów, (które są zasilane przy pomocy przemienników częstotliwości) w funkcji temperatury wody ochłodzonej, realizowana przy pomocy odpowiedniego algorytmu, gwarantuje optymalne zużycie energii elektrycznej, czyli wpływa bezpośrednio na koszty eksploatacji.