• Polski
  • English
  • Русский

W wyniku eksploatacji chłodni wentylatorowych i panujących w niej warunków tj.: wysokiej temperatury i wilgotności oraz różnej jakości wody obiegowej w instalacji, dochodzi do osadzania się zanieczyszczeń w kanałach zraszalników:

  • glonów,
  • osadów wapiennych,
  • liści,
  • piasku,
  • osadów technologicznych związanych z procesem produkcji.

Pierwszym efektem zanieczyszczenia chłodni jest pogorszenie parametrów chłodzenia. Zatykające się kanały zraszalnika utrudniają przepływ wody, a zatkane kanały eliminatora unosu kropel pogarszają przepływ powietrza. Podczas dalszej eksploatacji pakiety całkowicie zatykają się zwiększając swój ciężar kilkukrotnie. W konsekwencji takiej eksploatacji może dojść do szeregu awarii, które mogą doprowadzić do unieruchomienia chłodni lub częściowego uszkodzenia konstrukcji nośnej, a nawet do jej zniszczenia.

Konstech oferuje przeglądy i czyszczenie wypełnienia chłodni, czego efektem jest wydłużenie żywotności pakietów oraz czasookresu ich wymiany na nowe. Utrzymanie w wysokiej sprawności chłodni podczas całego okresu jej użytkowania poprawia jej sprawność i obniża koszty jej eksploatacji. Nasze doświadczenie pozwala zoptymalizować prace i skrócić je do minimum tak, aby Klient jak najmniej odczuł przerwę w eksploatacji chłodni wentylatorowej.