• Polski
  • English
  • Русский

W trakcie użytkowania chłodni wentylatorowych okresowo z różnych powodów należy wykonywać pomiary eksploatacyjne urządzeń. Wyniki pomiarów będą podstawą do planowania dalszych prac modernizacyjnych.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • pomiar układu chłodzenia – określenie parametrów chłodni wentylatorowej,
  • pomiary przepływowe wentylatorów – określenie realnych parametrów wentylatora,
  • pomiary akustyczne chłodni,
  • pomiary i analizę drgań poszczególnych zespołów chłodni wentylatorowej,
  • pomiary grubości powłok zabezpieczających konstrukcję chłodni,
  • pomiary przyrostu masy wypełnienia zraszalnikowego,
  • pomiary drgań konstrukcji chłodni,
  • pomiary i kontrolę centrowania układów napędowych wentylatorów chłodni.

Sprawozdanie, które jest wynikiem przeprowadzenia pomiarów, zawiera metodykę pomiarów wraz z wykazem urządzeń jakimi wykonano przegląd oraz opis stanu istniejącego wraz z porównaniem do stanu optymalnego.