• Polski
  • English
  • Русский
Pompy

Instalacje chłodzenia wody obiegowej budowane są we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie z różnych postaci energii wytwarzane jest ciepło, które jeśli nie jest wykorzystywane w procesach technologicznych, musi zostać odprowadzone. Ochłodzenie wody w chłodni uzyskiwane jest głównie dzięki odparowaniu niewielkiej części strumienia wody (ok. 2%) oraz wskutek wymiany ciepła pomiędzy wodą a powietrzem na drodze konwekcji. Zazwyczaj chłodnia wentylatorowa składa się z  kilku celek (wież), z których każda stanowi technologicznie oddzielne urządzenie. Celki najczęściej ustawia się w szeregu jedną obok drugiej. Podgrzana woda dopływa do chłodni kolektorem ciśnieniowym, rozdzielającym ją na poszczególne celki, zaś woda ochłodzona spływa z każdej celki do wspólnego kolektora lub kanału wody ochłodzonej, którym grawitacyjnie napływa do pomp.

Oferta Konstech zawiera podstawowe elementy instalacji chłodzenia wody:

  • pompy wody obiegowej,
  • chłodnia wentylatorowa wraz ze zbiornikiem wody ochłodzonej,
  • stacja kondycjonowania wody obiegowej,
  • instalacja filtracji bocznikowej,
  • instalacja uzupełniania i odsalania wody obiegowej,
  • rurociągi i armatura,
  • instalacja elektryczna, AKPiA oraz sterowanie.