• Polski
  • English
  • Русский
Drzwi chłodnicze

W celu zapewnienia dostępu do wewnętrznych urządzeń technologicznych wykonujemy w chłodniach różnego rodzaju włazy, wizjery oraz podesty obsługowe.

Wizjery umożliwiają obserwację urządzeń technologicznych przy działającej chłodni.

Włazy inspekcyjne umożliwiają kontrolę wizualną stanu urządzeń technologicznych przy wyłączonej chłodni.

Włazy remontowe umożliwiają wymianę lub naprawę urządzeń technologicznych chłodni bez konieczności jej demontażu.

Właz PVC