• Polski
 • English
 • Русский

Mokre chłodnie wentylatorowe to urządzenia, które w czasie eksploatacji mogą ulegać zanieczyszczeniom. Prowadzą one do pogorszenia parametrów chłodzenia, zwiększenia zużycia energii elektrycznej, a w skrajnych przypadkach nawet do awarii unieruchamiającej chłodnię. Brak chłodzenia, szczególnie w okresie letnim, może spowodować znaczne utrudnienie w procesie produkcji. Z tego względu ważne jest okresowe kontrolowanie stanu chłodni, szczególnie przed okresem wysokich temperatur, kiedy mokre chłodnie wody są intensywnie użytkowane.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę przeglądu chłodni wentylatorowej w ramach której wykonujemy:

 • ocenę stanu zabrudzenia zraszalników,
 • sprawdzenie układu wodorozdziałów oraz kontrolę dysz rozpryskowych,
 • kontrolę stanu konstrukcji i poszycia chłodni,
 • przegląd wentylatora chłodni w zakresie:
  • kontroli łopat wirników,
  • kontroli centrowania wirnika i układu napędowego,
  • kontroli oleju w układzie smarowania,
  • kontroli i dokręceniu połączeń śrubowych
 • ocenę wizualną całego urządzenia.

Po zakończeniu przeglądu, Klient otrzymuje obszerny raport dotyczący stanu jego urządzenia. Raport zawiera opis przeprowadzonych czynności oraz zalecenia dotyczące poszczególnych zespołów chłodni wody.

Tylko sprawna technicznie chłodnia gwarantuje utrzymywanie nominalnych parametrów chłodzenia oraz długą i bezawaryjną pracę.