• Polski
  • English
  • Русский
Pompy

W trakcie eksploatacji otwartych układów chłodzenia poważnym problemem jest występowanie niekorzystnych procesów, które prowadzą do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów instalacji oraz zarastania mikrobiologicznego elementów ociekowych chłodni.

Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji układu chłodzenia niezbędna jest ciągła kontrola jakości wody. Program chemicznej korekcji wody chłodzącej ma na celu ochronę instalacji chłodzenia przed następującymi niekorzystnymi zjawiskami:

  • wytrącaniem się soli nierozpuszczalnych i tworzeniem się osadów wewnątrz instalacji chłodzenia,
  • korozją stali,
  • niekontrolowanym rozwojem mikroorganizmów (w tym także bakterii nitryfikujących) oraz tworzeniu się biofilmu.

Konstech oferuje dobór najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie programu korekcji wody obiegowej. W naszej ofercie znajdują się urządzenia, dzięki którym poszczególne zespoły układów chłodzenia (chłodnia, pompy, wymienniki) będą pracowały bez osadzania się na nich zanieczyszczeń.